Követés
2014. július 12., szombat 08:20

A Biblia utolsó felhívása: válaszd az életet!

Írta:  Bátkai Sándor
Értékelés:
(2 szavazat)

„Egy ezredévi szenvedés Kér éltet vagy halált!" (Vörösmarty Mihály: Szózat)

 A Teremtő Isten, aki olyan nagy árat fizetett érettünk, kérve kéri az embert: „Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát – így szól az én Uram, az Úr - hanem azt, hogy megtérjen útjáról és éljen” (Ezékiel 18, 23). A Jelenések könyvében Isten még egyszer felajánlja kegyelmét: „És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen” (Jel. 22, 17).

Egy értelemben ez a Biblia utolsó felhívása számunkra. Záró megjegyzés, ha úgy tetszik. Isten azt mondja: Figyelj! Ha esetleg nem értetted volna – beszélek erről már nektek 66 könyvön át, negyven szerzőn keresztül, ezerötszáz év során erről beszélek nektek. Ha eddig nem értetted volna, akkor most még egyszer utoljára elmondom: egyetlen Fiamat adtam értetek, hogy ha valaki hittel elfogadja az érte hozott áldozatot, annak örök élete legyen!

A történelmi könyvek illusztrálják nekünk, hogy milyen az, amikor egy nemzet Istennel jár, vagy Isten nélkül jár, amikor Istenhez fordul vagy elfordul Tőle. Évszázadokon keresztül Isten azt mondja: gyere, gyere; és tele van a Biblia ezzel... Isten, miután ennyi módon elmondta, azt mondja a végén: „Nem akarom, hogy elmulasszátok: előtökbe tettem az életet és a halált, az átkot és az áldást, javaslom: válaszd az életet!”

Jézus is ezt mondja: „aki szomjazik, jöjjön hozzám”. Ez megint olyan, ami sok helyen ott van a Bibliában. A Szent Szellem azt mondja mindenkinek: „Figyelem! Mindenki, aki szomjazik, az jöjjön a vizekre!” Mint egy szeretetvendégség, ahol nincs ára a dolognak. „Csak gyere és egyél! Gyere és igyál! Pénz és ár nélkül, csak gyere és vegyél!”

A közelmúltban (június 28-án) került megrendezésre a magyarországi Kübekházán a II. Nemzeti Evangelizáció. Isten csodálatos munkája, hogy vannak még itt-ott igazán mélyen érző, hívő politikusok, akik szívükön viselik népünk sorsát és hatalmas áldozatot vállalva, nemzetmentő evangelizációt szerveznek. Képmutatás, köntörfalazás, altatás nélkül, a tiszta és egyenes evangéliumot tárják a magyar emberek elé. Olyan Isten áldotta személyek fújták meg az ébresztő kürtöt, mint dr. Somody Imre közgazdász, a Pharmavit Rt. volt vezérigazgatója; Pocsi Sándor református lelkész, a Bethesda Szenvedélybetegeket Mentő Misszió vezetője Kárpátaljáról; Bódis Miklós református lelkész az erdélyi Hátszegről; dr. Molnár Róbert jogász, volt parlamenti képviselő stb. Az előadások során világossá vált, hogy a Szózatban megfogalmazott kijelentésre csak az örök Isten igéje ad választ. Nagyon értékes volt az elindulás, hiszen a kereszténnyé válás azt jelentette, hogy a Megváltó Jézus Krisztustól várja népünk az életet, az örök életet. Ezt követően a jó alapra – szomorú – rossz építmény került, amikor eleink, népünk sorsát, egy halott asszonynak kezébe tették, aki maga is várja a feltámadást. Azóta több százmillió eredménytelen imádság következett, amelyek semmit sem javítottak népünk sorsán, mert folyamatosan kikerüljük a lényeget, azt a Jézus Krisztust, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön. Az Ő isteni személye mellé senki és semmi nem kerülhet! Vörösmarty a költő látnoki képességével ismeri fel és fogalmazza meg:„Az nem lehet, hogy ész, erő / És oly szent akarat / Hiába sorvadozzanak / Egy átoksúly alatt.” Vajon miért vagyunk több száz év óta átoksúly alatt? Hát azért, mert Isten a bűnt átok alá helyezte, és aki megmarad bűneiben továbbra is átok alatt marad. Isten egyenes üzenete népünknek: „Újholdaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak, fáraszt elviselni.” (Ézsaiás 1, 14). Fel kellene végre ébrednünk halálos álmunkból, fel kellene végre ismernünk, hogy Isten nincs haragban a magyar néppel, nem ellenségünk… csak ameddig egyértelműen Vele szembe helyezkedünk, addig a végzetes pusztulás útján hagy bennünket. Ez eredményezte az ezredévnyi szenvedést! Nem Isten, hanem mi magunk okozzuk a teljes felmorzsolódást. Virágzó ország, áldott nép lehetnénk, ha végre el tudnánk ismerni a Mindenható előtt bűneinket. Helyretennénk a messze eltévelyedett istentiszteletünket, sok százéves tévedésünket, mert a Teremtő határozza meg a hozzá való közeledésünk feltételeit, szabályait! Istennek nagy öröme telik abban, hogy a megtérő magyar népet kegyelmébe fogadja és minden áldásával elhalmozva, akár a környező népek fölé helyezze. Drága magyar testvéreim! A Szózatban szereplő „jobb kor” elérhető távolságban van, csak fogadjuk el, amit maga Isten kínál fel számunkra!

Forrás: http://www.nyugatijelen.com/hitelet/a_biblia_utolso_felhivasa_valaszd_az_eletet.php

The spyware for android can not be distributed less payment of coin. All quite elementary and obviously.

Megjelent: 2121 alkalommal

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

Bejelentkezés